Barbara Grzybowska

Barbara Grzybowska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:06:31
-00:29:15
+00:35:59
397 108
K30 : 42
1
18 / 18
+00:31:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii