Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:32
-00:37:43
+00:40:39
5677 4561
236 / 260
-00:18:34
+00:32:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii