Nicholas Carter

IngeniousIO
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:42:51
-01:00:28
+00:13:10
329 311
M30 : 142
1
13 / 250
-00:39:40
+00:13:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii