Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:23
-00:51:22
+00:28:37
3683 3348
143 / 260
-00:33:34
+00:21:59
00:53:01
-00:55:14
+00:23:08
1933 1785
82 / 260
-00:44:25
+00:18:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii