Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:59
-00:39:20
+00:34:18
4944 3434
M50 : 260
38 / 54
-00:20:39
+00:20:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii