Monika Sajnog

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:15:19
-00:28:00
+00:45:38
5949 2129
K20 : 515
1017 591
67 / 70
-00:11:52
+00:40:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii