Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:02
-00:37:17
+00:36:21
5238 3555
M50 : 269
68 / 84
-00:16:56
+00:23:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii