Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:58
-00:30:26
+00:34:27
3102 894
K40 : 200
124 / 152
-00:21:45
+00:26:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii