Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:08:01
-00:35:18
+00:38:20
5490 1836
K20 : 446
7
126 / 140
-00:12:15
+00:35:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii