Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:11
-00:37:08
+00:36:30
5259 1695
K50 : 88
49 / 54
-00:11:20
+00:26:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii