Ola Olejnik

/ Demant Technology Centre
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:53
-00:33:26
+00:40:12
5654 1937
K30 : 777
2 845
246 / 277
-00:33:26
+00:39:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii