Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:43
-00:39:02
+00:40:57
6183 4937
177 / 197
-00:34:38
+00:34:15
01:09:16
-00:38:59
+00:39:23
5530 4478
218 / 256
-00:38:59
+00:31:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii