Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:27
-00:39:52
+00:33:46
4869 1468
K40 : 430
129 / 161
-00:19:20
+00:23:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii