Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:07
-00:39:32
+00:31:55
3137 772
K35 : 150
140 / 204
-00:23:50
+00:27:35
01:02:31
-00:40:48
+00:32:50
4690 1381
K30 : 552
221 / 273
-00:19:07
+00:29:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii