Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:31
-00:40:48
+00:32:50
4690 1381
K30 : 552
221 / 273
-00:19:07
+00:29:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii