Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:02
-00:40:32
+00:36:25
6992 5606
116 / 141
-00:33:06
+00:31:49
01:08:43
-00:39:32
+00:38:50
5471 4443
211 / 256
-00:39:32
+00:30:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii