Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:04
-00:41:15
+00:32:23
4584 1322
K50 : 62
39 / 60
-00:17:54
+00:22:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii