Basia Nekresz

/ MM CARS
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:53:25
-00:49:54
+00:23:44
2312 389
K30 : 167
5 336
97 / 277
-00:49:54
+00:23:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii