Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:29
-00:36:50
+00:36:48
5307 1724
K50 : 91
48 / 60
-00:13:29
+00:27:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii