Piotr Mysiak

Dentashop / Dentashop
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:46:51
-00:56:28
+00:17:10
826 760
M30 : 326
1 1
40 / 259
-00:38:37
+00:12:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii