Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:21
-00:35:58
+00:37:40
5402 1776
K30 : 724
231 / 277
-00:35:58
+00:37:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii