Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:25
-00:40:50
+00:37:32
5264 4328
201 / 256
-00:40:50
+00:29:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii