Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:00
-00:32:19
+00:41:19
5734 1994
K40 : 571
130 / 136
-00:06:56
+00:34:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii