Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:52
-00:27:32
+00:37:21
3380 2320
74 / 86
-00:21:15
+00:27:14
00:56:22
-00:46:57
+00:26:41
3143 2490
M20 : 458
58 / 131
-00:23:21
+00:16:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii