Waldemar Gocek

Bachusy / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:56:45
-56:48:20
+00:17:36
215 165
M40 : 56
126 1
4 / 21
-00:37:07
+00:07:06
01:09:18
-00:34:01
+00:39:37
5594 3699
M40 : 1215
913 4
149 / 161
-00:13:29
+00:29:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii