Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:24
-00:33:15
+00:38:12
3856 1145
K45 : 166
137 / 156
-00:17:34
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii