Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:55
-00:37:24
+00:36:14
5223 3548
M30 : 1383
249 / 273
-00:15:43
+00:32:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii