Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:41
-00:47:34
+00:30:48
4045 3510
149 / 256
-00:47:34
+00:22:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii