Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:40
-00:37:39
+00:35:59
5194 3538
M30 : 1376
158 / 191
-00:23:54
+00:29:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii