Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:13
-00:34:06
+00:39:32
5588 1892
K30 : 763
243 / 277
-00:34:06
+00:39:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii