Mirosław Ksok

NIKE POLAND WROCŁAW
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:47:42
-01:00:33
+00:17:49
660 625 1
3 / 50
-00:34:42
+00:04:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii