Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:29
-00:19:30
+00:40:32
5817 2024
K30 : 481
245 / 257
-00:08:09
+00:36:42
01:21:53
-00:22:17
+00:51:33
8519 2980
K30 : 1419
368 / 372
-00:06:24
+00:46:19
01:13:47
-00:34:28
+00:43:54
5998 1276
233 / 268
-00:28:06
+00:37:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii