Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:15
-00:47:30
+00:32:29
4700 4086
175 / 251
-00:43:07
+00:30:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii