Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:42
-00:37:37
+00:36:01
5197 1657
K30 : 676
247 / 273
-00:15:56
+00:32:18
01:12:08
-00:27:40
+00:41:14
6139 2073
K30 : 897
272 / 300
-00:19:12
+00:38:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii