Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:14
-00:38:34
+00:30:20
4493 3337
M16 : 86
20 / 31
-00:14:38
+00:24:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii