Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:16
-00:33:32
+00:35:22
5489 1682
K20 : 399
40 / 53
-00:17:47
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii