Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:30
-00:35:18
+00:33:36
5181 1510
K50 : 63
28 / 35
-00:16:52
+00:24:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii