Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:04
-00:36:44
+00:32:10
4879 3536
M20 : 606
38 / 55
-00:22:37
+00:28:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii