Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:58
-00:38:50
+00:30:04
4418 1114
K30 : 491
186 / 274
-00:24:46
+00:27:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii