Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:42
-00:36:06
+00:32:48
5019 1420
K20 : 341
118 / 164
-00:20:24
+00:32:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii