Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:03
-00:36:45
+00:32:09
4873 1338
K30 : 600
224 / 300
-00:28:17
+00:29:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii