Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:17
-00:37:31
+00:31:23
4735 1262
K30 : 566
218 / 300
-00:29:03
+00:28:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii