Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:47
-00:31:01
+00:37:53
5821 1885
K30 : 827
246 / 274
-00:16:57
+00:35:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii