Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:52
-00:20:56
+00:47:58
6532 2331
K50 : 119
27 / 27
+00:32:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii