Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:37
-00:39:11
+00:29:43
4338 1077
K30 : 474
199 / 300
-00:30:43
+00:26:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii