Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:06
-00:48:09
+00:30:13
3920 496
162 / 260
-00:29:00
+00:21:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii