Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:51
-00:35:57
+00:32:57
5052 1437
K16 : 24
31 / 49
-00:18:50
+00:23:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii