Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:00
-00:37:48
+00:31:06
4667 1241
K20 : 301
111 / 164
-00:22:06
+00:31:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii