Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:14
-00:26:08
+00:46:53
7776 2780
K20 : 741
253 / 260
-00:17:25
+00:44:42
01:05:57
-00:42:48
+00:37:11
5642 992
166 / 196
-00:24:50
+00:37:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii