Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:01
-00:29:47
+00:39:07
5950 1960
K30 : 855
251 / 274
-00:15:43
+00:36:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii